Zamów przez telefon
(+48) 32 307 23 43
(+48) 32 307 23 43KOSZYK
0szt

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO ELEKTROSTATOR


Aktualizacja z dnia 25 maja 2018 roku

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.elektrostator.pl jest firma Stator prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Piotra Wojtasika,

Z siedzibą w Rybniku,

44-207, przy ul. Gliwickiej 211

NIP: 642-104-97-74,

REGON: 273488100.

Telefon kontaktowy: +48 32 307 23 43 ,

adres e – mail: elektrostator@gmail.com

Adres kontaktowy/sklepu stacjonarnego:

Stator Piotr Wojtasik,

ul. Gliwicka 211

44-207 Rybnik.

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną www.elektrostator.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

Numer rachunku bankowego: ING 23 1050 1344 1000 0092 8170 2705

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ELEKTROSTATOR jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż artykułów, akcesoriów i gadżetów elektronicznych różnych branż i dziedzin.

 • Asortyment sklepu obejmuje: Artykuły detektywistyczne (podsłuchy i lokalizatory, kamery szpiegowskie, wykrywacze podsłuchów, dyktafony); Artykuły Motoryzacyjne (nawigacje GPS, radia samochodowe, kamery cofania, transmitery, rejestratory trasy , alkomaty, zestawy głośnomówiące, akcesoria samochodowe drobne);
 • Artykuły Audio Video (odtwarzacze MP3 MP4 MP5, konsole, głośniki przenośne, kamery, słuchawki); Komputery i tablety (komputery, laptopy, tablety, akcesoria do nich); Telefony i akcesoria GSM (telefony, zasilanie, wzmacniacze GSM WiFi, akcesoria GSM);

  Powerbanki (uniwersalne, solarne); Oświetlenie i Lasery DISCO (oświetlenie do domu, oświetlenie dyskotekowe, latarki); Artykuły dla domu (nawilżacze powietrza); Artykuły Sportowe (deskorolki, hulajnogi, łyżworolki, artykuły i akcesoria fitness);

 • Zabawki (drony zdalnie sterowane latające, drony zdalnie sterowane jeżdżące, zabawki muzyczne, gry); Karty pamięci i nośniki; Akcesoria i dodatki. Powyższy katalog jest przykładowy i nie jest zamknięty.
 • Ewentualne poszerzenie asortymentu sklepu zostanie ogłoszone klientom na stronie internetowej sklepu.

2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego serwisu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, Zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

3. Zamawiający w sklepie www.elektrostator.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.elektrostator.pl

lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.elektrostator.pl

Sprzedawca – STATOR Piotr Wojtasik z siedzibą w Rybniku, REGON: 273488100, NIP: 642-104-97-74, Telefon kontaktowy: +48 32 307 23 43, adres e – mail: elektrostator@elektrostator.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto – element systemu e– sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do

faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy

w jednym miejscu

i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami

w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta

w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie elektrostator.pl, KLIENT podaje następujące

dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego , numer NIP w przypadku firm . Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ

tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

6. Formularze zgody (check– boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta.

 • Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania
 • realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient
 • posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji

lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie).Klient ma prawo uzyskać informację o

zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku. Sprzedawca informuje, że obecnie nie prowadzi profilowania na stronach sklepu internetowego.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest w opcji

„zamów bez rejestracji”, jak i tradycyjnie, logując się/rejestrując konto w sklepie internetowym Sprzedawcy.

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania

asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (a),

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies (c), w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:

 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
 • Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

11. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

12. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, lub w mailu z potwierdzeniem

zamówienia w sklepie internetowym ELEKTROSTATOR.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia,

w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości Newsletter SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim

przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później do przesyłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych– usunąć podany

w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.

PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

1. Sklep internetowy ELEKTROSTATOR prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.elektrostator.pl, na której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności

udostępnione na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.elektrostator.pl i obejmuje artykuły związane

z elektroniką, akcesoria samochodowe, domowe, zabawki, gry, artykuły sportowe, artykuły detektywistyczne, sprzęty USB, GSM, LED, artykuły oświetleniowe, itp. Itd. (całość katalogu dostępna

na stronie internetowej sklepu); proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU.

KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

 • określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,
 • ilość produktów,
 • cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,
 • wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),
 • przewidywany termin dostawy,
 • łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),
 • metodę płatności + termin zapłaty,
 • pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail),
 • adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze sprzedawcą za pomocy unijnej platformy

2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia. Sprzedawca zanim

dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje. Dostawa realizowana

jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, operatora pocztowego i paczkomatów. Koszty samej dostawy są uzależnione od kwoty/wartości zamówienia. Odbiór osobisty w siedzibie

Sprzedawcy jest bezpłatny i odbywa się w godzinach urzędowania sklepu, tj. w dni robocze od 9 do 17. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Całkowita wartość  Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze produktu, na każdym etapie składania zamówienia jego

wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta; Klient wybiera formę płatności i dostawy;

 • Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, promocjach i opisach  produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach

  nabywania oferowanych Towarów (o rozpoczęciu/zmianie/zakończeniu promocji);

 • w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba  jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej,

 • Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);

 • sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji; analogiczne rozwiązania dotyczą produktów w dziale Wyprzedaż;

 • Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzić będzie:

  *) ) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego,

  wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i

  Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘przejdź do kasy’ Klient rozpoczyna proces realizacji

Umowy Sprzedaży, na który składają się podanie danych do ewentualnej dostawy i faktury, akceptacja warunków regulaminu i polityki prywatności, zgoda na przetwarzanie

podanych w procesie realizacji umowy danych osobowych w celach ściśle z tym związanych, ewentualna zgoda na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja umowy

sprzedaży, np. marketingowych, dokonanie płatności lub zaznaczenie jej formy i ewentualnej opcji i potwierdzenie złożonego zamówienia przyciskiem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Klient może zamówić towar w opcji zamówienia bez rejestracji („szybkie zakupy”), albo rejestrując tym samym konto w sklepie internetowym Sprzedawcy, co ułatwia realizację przyszłych

zamówień, usprawnia komunikację między stronami umowy, jak również wpływa korzystnie na korzystanie z usług Sprzedawcy, gdyż Klient ma zapewniony dostęp do swoich zamówień,

danych i wszelkich informacji dotyczących realizowanych na jego rzecz umów sprzedaży. Szerzej na ten temat w dziale KONTO KLIENTA. Przy rejestracji konta Klient może otrzymać kupony rabatowe lub drobny upominek gratis od Sprzedawcy.

5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e- mail.

6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku  „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne

zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

7. Dostępne u Sprzedawcy opcje płatności to:

Gotówką przy odbiorze, Przedpłata na konto, numer rachunku: 23 2490 0005 0000 4530 6226 3968 Płatność online za pośrednictwem PayU.

8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca oczekiwać będzie na płatność maksymalnie 5 dni roboczych

od otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie,

w kolejności ich wpływu. Realizacja zamówień trwa do dwóch dni roboczych w przypadku przesyłek kurierskich, jeśli Klient złoży i potwierdzi zamówienie za pobraniem do godz. 13,

może nawet liczyć na dostawę w ciągu 24 godz. Każdorazowo czas dostawy wyświetla się przy wyborze jej formy przez Klienta w procesie zamówienia. Sprzedawca każdorazowo

informuje Klienta o terminie wysyłki i możliwych wydłużeniach tego terminu. Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta do wysyłki w osobnej wiadomości e – mail dołączając do niej link przekierowujący do śledzenia przesyłki on – line.

9. SPRZEDAWCA może udostępni

KLIENTOWI fakturę jako dowód potwierdzający zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z

obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta biznesowego, czy konsumenta.

10. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie www.elektrostator.pl KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w

zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji.

11. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów

przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy

i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.

12. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu

przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji

procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę.

13. Dane są przetwarzane w ten sposób przez sklep ELEKTROSTATOR w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej.

Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem, ani w zakresie, na jaki klient nie wyrazi wyraźnej zgody.

14. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym.

15. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych

osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenia GDPR. Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie

Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed

dokonaniem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej sklepu pełną klauzulę informacyjną w zakresie ewentualnego przetwarzania danych osobowych klientów.

Wraz z informacją o możliwości żądania wglądu, sprostowania, czy poprawienia ich treści, jak również

wycofaniu zgody na przetwarzanie, skargi do organu nadzorczego i żądania usunięcia założonego w sklepie konta.

16. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji. Wszelkie zaś

informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli

zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

KONTO KLIENTA

 1. Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.

 2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię,

  nazwisko (nazwa firmy), oraz adres e– mail. Opcjonalnie dla klientów biznesowych – podają również firmę i ewentualne dane rejestrowe/kontaktowe

  celem realizacji zlecenia (dane do faktury). Zakładając konto Klient podaje również hasło, które sam ustala przy pierwszym logowaniu.

  Opcjonalnie przy zakładaniu konta Klient może również potwierdzić chęć subskrypcji Newslettera Sprzedawcy.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym– przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu

  się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wgląd do historii zamówień. Może wprowadzić dane do dostawy/faktury, może je modyfikować.

 5. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient będzie miał do dyspozycji następujące zakładki: Panel konta, dane konta, książka adresowa, moje zamówienia, moje recenzje produktów, subskrypcje Newslettera.

 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania

  do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej elektrostator@elektrostator.pl lub pisemnie, przesyłając swoje oświadczenie na adres kontaktowy

  Sklepu lub na adres kontaktowy (korespondencyjny) Sprzedawcy. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych

  w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta zgłaszając takie żądanie przy rezygnacji z posiadania Konta.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie

  oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,

  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail

  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta

  o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

  przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana

  zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

  Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter

  Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego.

  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta,

  który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne

   niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa

   odstąpienia od umowy.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

 2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.

 3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument,

  nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

 5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np.

  Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi,

  spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem, dodatkowo przy uznaniu reklamacji Sklep może zaproponować w ramach extra rekompensaty jakąś dodatkową usługę, czy Towar w gratisie.

 6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres

  elektrostator@elektrostator.pl

 8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.).

 9. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w następujących przypadkach:

  • Braku towaru na magazynie;
  • Zalegania przez Klienta z płatnościami (za wcześniej zamówione i dostarczone towary) przez okres co najmniej 14 dni;
  • Uprzedniego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
  • Działania na szkodę sklepu internetowego (zawinionego i udokumentowanego) www.elektrostator.pl – poprzez m.in. publikowanie niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym szkodliwych opinii, treści prawem zakazanych.

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

 2. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.

 3. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.

 4. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.

 5. KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu

 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 7. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów

  ustawy o ochronie konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny,

  ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

   
 2.  
 3. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.

  Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest nieodzowna do korzystania z zasobów sklepu i dokonania ważnego zakupu Towarów oferowanych w Sklepie.

   
 4.  
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów.

  Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu. Klienci posiadający Konto w sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej,

  wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, do ewentualnej akceptacji lub odrzucenia, również w terminie 14 dni od powzięcia powyższej informacji.

   
 6.  
 7. Zgoda na otrzymywanie Newslettera od Sprzedawcy nie jest uzależniona od posiadania konta w sklepie i może zostać przez Klienta wycofana analogicznie do chęci usunięcia konta. Analogicznie

  również do bonusów przy zakładaniu konta w sklepie, zapis na Newsletter premiowany jest 5% kodem rabatowym do wykorzystania przy zakupach wybranych produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy.

   
 8.  
 9. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.  

 10.  
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29-05-2018 r.